Featured Cases
零售

【台湾大哥大】智慧零售解决方案 实践低碳永续无纸化概念门市

友达旗下创利空间 导入云端数位公播系统和电子价格牌 降低传统纸本印刷消耗

【台湾大哥大】智慧零售解决方案 实践低碳永续无纸化概念门市